Styret i Jærmuseet

Styret i Jærmuseet består av ein representant frå kvar av stiftarkommunane, ein representant frå Rogaland fylkeskommune, to representantar valde på fritt grunnlag og to representantar frå dei tilsette. For perioden 2020/2021 består styret i Jærmuseet av følgande medlemmer:

Styreleiar
Endre Skjørestad, Oppnemnd på fritt grunnlag

Styrerepresentant
Reid Ivar Bjorland Dahl, Rogaland Fylkeskommune
Jonas Skrettingland, Hå kommune (nestleiar) 
Anja Berggård Endresen, Sola kommune
Julian F Osorio, Sandnes kommune
Henry Tendenes, Gjesdal kommune
Kjetil Maudal, Klepp kommune
Unni S. Fuglestad, Time kommune
Øystein Stjern, Randaberg kommune
Eli Ulveseter, Oppnemnde på fritt grunnlag
Stian Ravndal, Styremedlem vald frå dei tilsette
Siv Renate Salte, Styremedlem vald frå dei tilsette

Organisasjonskart