Styret i Jærmuseet

Styret i Jærmuseet består av ein representant frå kvar av stiftarkommunane, ein representant frå Rogaland fylkeskommune, to representantar valde på fritt grunnlag og to representantar frå dei tilsette. For perioden 2019/2020 består styret i Jærmuseet av følgande medlemmer:

Styreleiar
Endre Skjørestad, Oppnemnd på fritt grunnlag

Styrerepresentant
Ingve Berntsen, Rogaland Fylkeskommune
Kristine Enger, Randaberg kommune
Kari Vevatne, Sola kommune
Stanley Wirak, Sandnes kommune
Frode Fjeldsbø, Gjesdal kommune
Torbjørn Hovland , Klepp kommune
Staale Grude Haaland, Time kommune
Jonas Skrettingland, Hå kommune
Eli Ulveseter, Oppnemnde på fritt grunnlag
Helle Kristiansen, Styremedlem vald frå dei tilsette
Siv Renate Salte Mjåtveit, Styremedlem vald frå dei tilsette

Vara
Ingvald Erga, Rogaland Fylkeskommune
Gunhild Vårvik Tangeland, Randaberg kommune
Annelin Tangen, Sandnes kommune
Espen Aaserud Karlsen, Gjesdal kommune
Torunn Austdal Rasmussen, Klepp kommune
Brigt Åge Høyland, Time kommune
Mons Skrettingland, Hå kommune
Torleiv Bilstad, Oppnemnde på fritt grunnlag
Anne Woie, Oppnemnde på fritt grunnlag
Sigbjørn Stangeland, Styremedlem vald frå dei tilsette

Ingunn Aase Hovelsrud, Styremedlem vald frå dei tilsette