Styret i Jærmuseet

Styret i Jærmuseet består av ein representant frå kvar av stiftarkommunane, ein representant frå Rogaland fylkeskommune, to representantar valde på fritt grunnlag og to representantar frå dei tilsette. For perioden 2024/2025 består styret i Jærmuseet av følgande medlemmer:

Styreleiar
Endre Skjørestad, Vald på fritt grunnlag

Styrerepresentant
Oddny Helen Turøy, Rogaland Fylkeskommune
Andreas Bjorland, Hå kommune
Svein Skeie, Sola kommune
Kenny Rettore, Sandnes kommune
Kai Bjarne Lima, Gjesdal kommune
Siri Bloch Lindtveit, Klepp kommune
Endre Vollsund, Time kommune
Kjell Nordbø, Randaberg kommune
Eli Ulveseter, Vald på fritt grunnlag
Stian Ravndal, Styremedlem vald frå dei tilsette
Siv Renate Salte, Styremedlem vald frå dei tilsette

Organisasjonskart