Styret i Jærmuseet

Styret i Jærmuseet består av ein representant frå kvar av stiftarkommunane, ein representant frå Rogaland fylkeskommune, to representantar valde på fritt grunnlag og to representantar frå dei tilsette. Styreleiar er Arne Norheim. For perioden 2016/2017 består styret i Jærmuseet av følgande medlemmer:

Styrerepresentant
Ingve Berntsen, Rogaland Fylkeskommune
Kristine Enger, Randaberg kommune
Kari Vevatne, Sola kommune
Stanley Wirak, Sandnes kommune
Frode Fjeldsbø, Gjesdal kommune
Torbjørn Hovland , Klepp kommune
Staale Grude Haaland, Time kommune
Jonas Skrettingland, Hå kommune
Arne Norheim, Oppnemnde på fritt grunnlag
Inglen Haugland, Oppnemnde på fritt grunnlag
Helle Kristiansen, Styremedlem vald frå dei tilsette
Ørjan Zazzera Johansen, Styremedlem vald frå dei tilsette

Vara
Ingvald Erga, Rogaland Fylkeskommune
Gunhild Vårvik Tangeland, Randaberg kommune
Annelin Tangen, Sandnes kommune
Espen Aaserud Karlsen, Gjesdal kommune
Torunn Austdal Rasmussen, Klepp kommune
Brigt Åge Høyland, Time kommune
Mons Skrettingland, Hå kommune
Torleiv Bilstad, Oppnemnde på fritt grunnlag
Hallvard Ween, Oppnemnde på fritt grunnlag
Magne Hognestad, Styremedlem vald frå dei tilsette
Sigbjørn Stangeland, Styremedlem vald frå dei tilsette