Tilsette Jærmuseet

Administrasjon

Atle Fiskå

direktør

Ikoner

95 92 12 64

afi@jaermuseet.no

Christian Haugstvedt Eide

økonomi- og IKT-sjef

Ikoner

92 68 66 42

che@jaermuseet.no

Elisebet Rugland

administrasjonssjef

Ikoner

47 50 03 33

elr@jaermuseet.no

Elin Ravndal Bell

marknadssjef

Ikoner

90 80 38 64

erb@jaermuseet.no

Ingunn Aase Hovelsrud

salgskoordinator

Ikoner

97 58 10 30

iah@jaermuseet.no

Randi Skjæveland

økonomikonsulent

Ikoner

95 29 45 21

rs@jaermuseet.no

Levande historie (Tungenes Fyr, Flyhistorisk museum, Vistnestunet, Varden)

Eirik Gurandsrud

avdelingsleiar/konservator NMF

Ikoner

95 22 66 89

eig@jaermuseet.no

Unn Iren Skretting Thorsen

museumspedagog/adjunkt

Ikoner

95 29 45 22

uit@jaermuseet.no

Knut G. Austad

museumslektor

Ikoner

95 29 45 19

kga@jaermuseet.no

Sondre B. Hvam

driftsleiar/konservator NMF, flyhistorisk museum Sola

Ikoner

90 62 95 47

sbh@jaermuseet.no

Samling og dokumentasjon

Per Inge Bøe

avdelingsdirektør/historikar

Ikoner

90 86 52 42

pib@jaermuseet.no

Anne Jorunn Frøyen

konservator NMF/historikar

Ikoner

95 29 45 24

ajf@jaermuseet.no

Ranveig Tunheim (permisjon)

arkivar/bibliotekar

Ikoner

95 84 99 43

rtu@jaermuseet.no

Odd-Geir Rosland

museumshandverkar/byggmeister

Ikoner

48 04 82 34

ogr@jaermuseet.no

Håvard Obrestad Wøien

museumshandverkar/tømrar

Ikoner

98 69 83 46

how@jaermuseet.no

Jeanne Dalbu

samlings- og magasinforvaltar/museolog

Ikoner

97 67 40 35

jad@jaermuseet.no

Hannah Hansen Ersland

samlingsforvaltar/museolog

Ikoner

99 15 98 57

hhe@jaermuseet.no

Hans-Arvid Grødeland

driftskoordinator

Ikoner

91 87 18 23

hag@jaermuseet.no

Elisabeth Mæland Tungland

samlingsforvaltar

Ikoner

92 05 72 57

elt@jaermuseet.no

Målfrid Grimstvedt

seniorkonsulent/konservator

Ikoner

97 58 42 89

mgr@jaermuseet.no

Siril Dahle

arkivar

Ikoner

47 77 60 20

sda@jaermuseet.no

Stina Ekelund Erlandsen

konservator NKF-N, leiar konserveringsteam Rogaland

Ikoner

91 90 51 06

see@jaermuseet.no

Eirik Aarebrot

konservator NKF-N, konserveringsteam Rogaland

Ikoner

91 10 32 40

eaa@jaermuseet.no

Therese Espeland (permisjon)

konserveringsmedarbeidar, konserveringsteam Rogaland

Ikoner

47 77 60 20

tes@jaermuseet.no

Tilsette Vitenfabrikken

John Arne Frafjord

avdelingsdirektør

Ikoner

950 45 557

jaf@jaermuseet.no

Cathrine Trettenes

leder for publikumstilbudene/ nestleder

Ikoner

95 93 63 83

ctr@jaermuseet.no

John Ståle Høyland

tekniker/mekaniker

Ikoner

928 47 342

jsh@jaermuseet.no

Ingunn Aase Hovelsrud

salgskoordinator

Ikoner

97 58 10 30

iah@jaermuseet.no

Stine Thidesen-Hansen

kjøkkenansvarlig/kokk

Ikoner

405 51 415

sth@jaermuseet.no

Debra Lynne Hagen

butikk/resepsjon

Ikoner

95 29 45 30

dlh@jaermuseet.no

Hanne Madsen

museumslektor

Ikoner

41 47 43 35

hm@jaermuseet.no

Sigbjørn Stangeland

driftsleder

Ikoner

97 96 55 60

ss@jaermuseet.no

Olga Amalie Sharp

kokk

Ikoner

47 31 11 66

oas@jaermuseet.no

Sven Gundersen

teknisk leder

Ikoner

91 73 85 17

sg@jaermuseet.no

Anne Torunn Braut

museumsformidler/historiker

Ikoner

95 29 45 25

atb@jaermuseet.no

Aina K J Fiskå

utstillingansvarlig og formidler

Ikoner

97 57 04 39

akf@jaermuseet.no

Kristin Harbo

vertekoordinator

Ikoner

47 50 43 44

kha@jaermuseet.no

Marta Vassbø

museumspedagog

Ikoner

93 40 23 70

mva@jaermuseet.no

Vetle Kollsgård Eide

museumslektor/ arrangementsvert

Ikoner

91 82 06 35

vke@jaermuseet.no

Karen Marie Torsteinbø

utstillingsvert

Ikoner

41 10 85 53

kmt@jaermuseet.no

Oddvar V Moss

museumslektor/tekniker

Ikoner

48 25 23 80

ovm@jaermuseet.no

Ofelia Lilleås

teamleder renhold

Ikoner

45 61 52 18

oli@jaermuseet.no

Monika Ratuszniak

renholder

Ikoner

47 77 60 20

mra@jaermuseet.no

Marta Guta Tadese

renholder

Ikoner

47 77 60 20

mgt@jaermuseet.no

Tilsette Vitengarden

Helene Østby Larsen

Avdelingsdirektør

Ikoner

452 54 817

hl@jaermuseet.no

Else Rugaard

Resepsjon/butikk

Ikoner

952 94 515

eru@jaermuseet.no

Endre Ueland

Teknikar

Ikoner

950 54 193

eu@jaermuseet.no

Ingunn Aase Hovelsrud

salgskoordinator

Ikoner

97 58 10 30

iah@jaermuseet.no

Marianne Hægstad Risdal

Museumspedagog

Ikoner

950 33 139

mhr@jaermuseet.no

Knut G. Austad

museumslektor

Ikoner

95 29 45 19

kga@jaermuseet.no

Monica Karlsen

museumspedagog/ realfagsformidlar

Ikoner

95 85 58 01

mka@jaermuseet.no

Silje Andreassen Berge

Museumspedagog

Ikoner

918 00 384

sa@jaermuseet.no

Odd Kjetil Liland

Vaktmeister/gardsstyrar

Ikoner

936 26 844

okl@jaermuseet.no

Tormod Aass Nesheim

Museumspedagog

Ikoner

474 58 155

toa@jaermuseet.no

Vidar Skjerahaug

Kaféansvarleg/kokk

Ikoner

976 70 313

vsk@jaermuseet.no

Siv Renate Salte Mjåtveit

Kafé og kjøkken

Ikoner

975 13 488

srm@jaermuseet.no

Gerda Alo Ueland

Reinhaldar

Ikoner

477 76 020

gue@jaermuseet.no

Jarle Vorland

Reinhaldar

Ikoner

477 76 020

jvo@jaermuseet.no

Gunhild Ødemotland

avløysar

Ikoner

477 76 020

god@jaermuseet.no

Tilsette Nasjonalt Garborgsenter

Inger Undheim

Avdelingsdirektør/nordist

Ikoner

975 32 529

inu@jaermuseet.no

Gunhild Hammeraas

Utstillingsleiar/kulturvitar

Ikoner

904 75 656

guh@jaermuseet.no

Ørjan Zazzera Johansen

Formidlar og informasjonsansvarleg/lesevitar

Ikoner

990 03 483

oej@jaermuseet.no

Emilie Amdal Gjesteland

Resepsjon- og museumsbutikkansvarleg

Ikoner

404 35 420

eag@jaermuseet.no

Stian Ravndal

Museumspedagog

Ikoner

414 50 830

sra@jaermuseet.no

Tilsette Science Circus

Magne Hognestad

avdelingsleiar

Ikoner

95 29 45 36

mho@jaermuseet.no

Jørn Hafver

realfagsformidlar

Ikoner

91 16 69 36

joh@jaermuseet.no

Monica Karlsen

museumspedagog/ realfagsformidlar

Ikoner

95 85 58 01

mka@jaermuseet.no

Fredrik Motland Kirkemo

realfagsformidlar

Ikoner

97 16 93 17

fmk@jaermuseet.no

Ida Soland Thu

realfagsformidlar

Ikoner

41 40 43 47

ist@jaermuseet.no