Tilsette Jærmuseet

Fellesadministrasjon

Målfrid Snørteland

Direktør Jærmuseet

Ikoner

913 90 361

msn@jaermuseet.no

Elisebet Rugland

Administrasjonssjef

Ikoner

475 00 333

elr@jaermuseet.no

Elin Ravndal Bell

Marknadssjef

Ikoner

908 03 864

erb@jaermuseet.no

Christian Haugstvedt Eide

Økonomi- og IKT-sjef

Ikoner

926 86 642

che@jaermuseet.no

Ingunn Aase Hovelsrud

Salgskoordinator

Ikoner

975 81 030

iah@jaermuseet.no

Randi Skjæveland

Økonomikonsulent

Ikoner

952 94 521

rs@jaermuseet.no

Levande historie (Tungenes Fyr, Flyhistorisk museum, Vistnestunet, Varden)

Eirik Gurandsrud

Avdelingsleiar/historikar

Ikoner

952 26 689

eig@jaermuseet.no

Unn Iren Skretting Thorsen

Museumspedagog/adjunkt

Ikoner

952 94 522

uit@jaermuseet.no

Knut G. Austad

Museumslektor

Ikoner

952 94 519

kga@jaermuseet.no

Sondre B. Hvam

Driftsleiar/konservator NMF, flyhistorisk museum Sola

Ikoner

906 29 547

sbh@jaermuseet.no

Tone Ravnås

Museumsbonde, Vistnestunet

Ikoner

906 57 985

tra@jaermuseet.no

Samling og dokumentasjon

Per Inge Bøe

Avdelingsdirektør/historikar

Ikoner

908 65 242

pib@jaermuseet.no

Anne Jorunn Frøyen

Konservator NMF/historikar

Ikoner

952 94 524

ajf@jaermuseet.no

Ranveig Tunheim

Arkivar/bibliotekar

Ikoner

958 49 943

rtu@jaermuseet.no

Odd-Geir Rosland

Museumshandverkar/byggmeister

Ikoner

480 48 234

ogr@jaermuseet.no

Håvard Obrestad Wøien

Museumshandverkar/tømrar

Ikoner

986 98 346

how@jaermuseet.no

Jeanne Dalbu

Samlings- og magasinforvaltar/museolog

Ikoner

976 74 035

jad@jaermuseet.no

Hannah Hansen Ersland

Samlingsforvaltar/museolog

Ikoner

991 59 857

hhe@jaermuseet.no

Hans-Arvid Grødeland

Driftskoordinator

Ikoner

918 71 823

hag@jaermuseet.no

Elisabeth Mæland Tungland

Prosjektmedarbeidar

Ikoner

920 57 257

elt@jaermuseet.no

Målfrid Grimstvedt

Seniorkonsulent/konservator

Ikoner

975 84 289

mgr@jaermuseet.no

Stina Ekelund Erlandsen

Konservator NKF-N, Leiar Konserveringsteam Rogaland

Ikoner

919 05 106

see@jaermuseet.no

Eirik Aarebrot

Konservator NKF-N, Konserveringsteam Rogaland

Ikoner

911 03 240

eaa@jaermuseet.no

Therese Espeland (permisjon)

Konserveringsmedarbeidar, Konserveringsteam Rogaland

Ikoner

477 76 020

tes@jaermuseet.no

Sahra Gwen Campbell

Konserveringsmedarbeider, Konserveringsteam Rogaland

Ikoner

477 76 020

sgc@jaermuseet.no

Tilsette Vitenfabrikken

John Arne Frafjord

Avdelingsdirektør

Ikoner

950 45 557

jaf@jaermuseet.no

Cathrine Trettenes

Leder for publikumstilbudene/Nestleder

Ikoner

959 36 383

ctr@jaermuseet.no

John Ståle Høyland

Tekniker/mekaniker

Ikoner

928 47 342

jsh@jaermuseet.no

Ingunn Aase Hovelsrud

Salgskoordinator

Ikoner

975 81 030

iah@jaermuseet.no

Stine Thidesen-Hansen

Kjøkkenansvarlig/kokk

Ikoner

405 51 415

sth@jaermuseet.no

Debra Lynne Hagen

Butikk/resepsjon

Ikoner

952 94 530

dlh@jaermuseet.no

Hanne Madsen

Museumslektor

Ikoner

414 74 335

hm@jaermuseet.no

Brit Karin Bertelsen

Renholdsleder

Ikoner

952 94 529

bkb@jaermuseet.no

Gunn-Helen Horpestad (permisjon)

Kjøkkenansvarlig/kokk

Ikoner

934 89 340

ghh@jaermuseet.no

Mirka Kruk

Kjøkkenmedarbeider

Ikoner

466 76 658

mkr@jaermuseet.no

Sigbjørn Stangeland

Driftsleder

Ikoner

979 65 560

ss@jaermuseet.no

Sven Gundersen

Teknisk leder

Ikoner

917 38 517

sg@jaermuseet.no

Anne Torunn Braut

Museumsformidler/historiker

Ikoner

952 94 525

atb@jaermuseet.no

Aina K. J. Fiskå

Utstillingansvarlig og formidler

Ikoner

975 70 439

akf@jaermuseet.no

Kristin Harbo

Vertekoordinator

Ikoner

475 04 344

kha@jaermuseet.no

Marta Vassbø

Museumspedagog

Ikoner

934 02 370

mva@jaermuseet.no

Karen Marie Torsteinbø

Utstillingsvert

Ikoner

411 08 553

kmt@jaermuseet.no

Oddvar V Moss

Museumslektor

Ikoner

482 52 380

ovm@jaermuseet.no

Gjyle Gashi (permisjon)

Kjøkkenmedarbeider/renholder

Ikoner

477 76 020

gga@jaermuseet.no

Monika Ratuszniak

Renholder

Ikoner

477 76 020

mra@jaermuseet.no

Ofelia Lilleås

Renholder

Ikoner

477 76 020

oli@jaermuseet.no

Tilsette Vitengarden

Helene Østby Larsen

Avdelingsdirektør

Ikoner

452 54 817

hl@jaermuseet.no

Else Rugaard

Resepsjon/butikk

Ikoner

952 94 515

eru@jaermuseet.no

Endre Ueland

Teknikar

Ikoner

950 54 193

eu@jaermuseet.no

Ingunn Aase Hovelsrud

Salgskoordinator

Ikoner

975 81 030

iah@jaermuseet.no

Marianne Hægstad Risdal

Museumspedagog

Ikoner

950 33 139

mhr@jaermuseet.no

Knut G. Austad

Museumslektor

Ikoner

952 94 519

kga@jaermuseet.no

Monica Karlsen

Museumspedagog/realfagsformidlar

Ikoner

958 55 801

mka@jaermuseet.no

Silje Andreassen Berge

Museumspedagog

Ikoner

918 00 384

sa@jaermuseet.no

Odd Kjetil Liland

Vaktmeister/gardsstyrar

Ikoner

936 26 844

okl@jaermuseet.no

Tormod Aass Nesheim

Museumspedagog

Ikoner

474 58 155

toa@jaermuseet.no

Vidar Skjerahaug

Kaféansvarleg/kokk

Ikoner

976 70 313

vsk@jaermuseet.no

Siv Renate Salte Mjåtveit

Kafé og kjøkken

Ikoner

975 13 488

srm@jaermuseet.no

Gerda Alo Ueland

Reinhaldar

Ikoner

477 76 020

gue@jaermuseet.no

Jarle Vorland

Reinhaldar

Ikoner

477 76 020

jvo@jaermuseet.no

Eirin Aasland

Ekstrahjelp/Vikar

Ikoner

477 76 020

eia@jaermuseet.no

Tilsette Nasjonalt Garborgsenter

Inger Undheim

Avdelingsdirektør/nordist

Ikoner

975 32 529

inu@jaermuseet.no

Gunhild Hammeraas

Utstillingsleiar/kulturvitar

Ikoner

904 75 656

guh@jaermuseet.no

Ørjan Zazzera Johansen

Formidlar og informasjonsansvarleg/lesevitar

Ikoner

990 03 483

oej@jaermuseet.no

Emilie Amdal Gjesteland

Resepsjon- og museumsbutikkansvarleg

Ikoner

404 35 420

eag@jaermuseet.no

Stian Ravndal

Museumspedagog

Ikoner

414 50 830

sra@jaermuseet.no

Tilsette Science Circus

Magne Hognestad

Avdelingsleiar

Ikoner

952 94 536

mho@jaermuseet.no

Jørn Hafver

Realfagsformidlar

Ikoner

911 66 936

joh@jaermuseet.no

Monica Karlsen

Museumspedagog/realfagsformidlar

Ikoner

958 55 801

mka@jaermuseet.no

Fredrik Motland Kirkemo

Realfagsformidlar

Ikoner

971 69 317

fmk@jaermuseet.no