Sjå Jæren 1992

Innhald:


Den gamle kyrkja

Tobias Skretting


Utviklinga av sør- og vestlandsfeet

Serinius Trodal


Raukollene på Jærmuseet

Nils Njå og Målfrid Snørteland


Jæren Meieri som skulestad og kvinnearbeidsplass
Eit tidsbilete frå åra 1932-1933

Lisabet Risa


Time i høgspenn

Lars Gaute Jøssang


Om fluefiske og litt til

Martin Reiestad


En erindring av mitt sjømannsliv
Eller en slags dagbok

Lars Obrestad


Frå Jærmuseet sine samlingar:
Centaur Garden Tractor

Målfrid Snørteland


1991 – Kulturvern og museumsarbeid i regionen

Asgjerd Taksdal/Time kommune


Jærmuseet si årsmelding 1991

Jæren Museumsråd