Sjå Jæren 2019

Innhald:


Sauen, gjetaren og hunden

MADLI HJERMANN OG MÅLFRID GRIMSTVEDT


Krigsminne frå Ogna, Brusand og Øvra Bygdå

OTTO LAURITS FUGLETAD


Realistiske Utopiar

EVEN SMITH WERGELAND


Fine former og frisk dekor

INGER SMIDT OLSEN OG PER INGE BØE


Minnestaden – gruppebilde frå Knudaheio

INGER UNDHEIM


Oppdrag: smia på Audamotland

ODD-GEIR ROSLAND


Smiene på Motland og Audamotland

MÅLFRID GRIMSVEDT


Hulda Garborgs litterære skandale

ØRJAN ZAZZERA JOHANSEN


Arne Thorvaldsen og hans bemerkelsesverdige karriere

SONDRE B. HVAM


Åtte-skillingen – en numismatisk godbit

MÅLFRID GRIMSTVEDT


Forfattaromtalar


Heile boka med annonsar