Sjå Jæren 1991

Innhald:


Drivkreftene bak oppbygginga av jærindustrien

Sigve Erland


Gammal gard

Tobias Skretting


Brøytoppfinnarane i Kolheia

Lars Gaute Jøssang


På leirgrunn
Tegl og potteri i Rogaland

Målfrid Grimstvedt


Katalog over leirvarebedrifter i Rogaland

Målfrid Grimstvedt


Livet på landsbygda
Ei (u)historisk framstilling sett med barne- og ungdomsauge

Magne A. Roth


Sanatorietida på Nærland
Eit tidsbilete frå åra 1928-1930

Lisabet Risa


Dei gløymde heltane
Husmødrene sin innsats under andre verdenskrig

Dagmar Vaule


Frå Jærmuseet sine samlingar:
Jernhestane på Jærmuseet

Målfrid Snørteland


Årsmelding for Jærmuseet 1990