Sjå Jæren 2003

Innhald:


Førjulstid og juletradisjonar i eldre tid, del 1, del 2

Målfrid Snørteland


«Å reise det er å leve»
Flyplassen – møteplass ved tusenårsskiftet

Inger Smidth Olsen


Jærbonden og landskapet

Gunhild Setten


Meieriet og mannen
Meieriet var Nærbø meieri
Mannen heitte Gabriel Ueland

Hans Torgny Indrebø


Rundballepakkaren
–maskinen som skapte en revolusjon når det gjelder ensilering av gras

Einar Lea


Årsmelding 2002