Sjå Jæren 2017

Sjå Jæren 2017

Innhald:


Landet rundt med fiselyd og flammekastar
ØRJAN ZAZZERA JOHANSEN


Størst på småmøbler
PER INGE BØE


En nydyrkers livsgjerning
IVAR HOGNESTAD


Småsporven og heimstad-illustratøren
INGER LISE BELSVIK


Bunadsjenter og dressgutar
JORUNN OSLAND


Et felles løft for framtiden
JEANNE DALBU


Garman og splitcanestengene
KNUT G. AUSTAD


Historia om utedoet
HANS TORGNY INDREBØ


Forfattaromtalar Sjå Jæren 2017


Heile boka med annonsar