Sjå Jæren 1996

Innhald:


Kvinneliv på vestlandsbruk i det 20. århundre

Eldbjørg FossgardNorges Bondekvinnelag 50 år
Rogaland Bondekvinnelag og bondekvinnelaga på Jæren markerer jubileet på Jærmuseet

Målfrid Snørteland


Norske 4H er 60 år i 1996

 


Bonde eller kone
Bondekvinna 1996

Ingeborg Nærland Skjærpe


Bondelaga i Rogaland
Opphav og framvekst

Einar K. Time


Skumringstimen

Bertha Hetland


Sosialisten som vart ein jærsk gründer

Einar Lea


Minne frå reiskapsindustrien på Jæren

Eldbjørg Fossgard


Dagbok frå krigskvardagen

Tobias Skretting


Frå Jærmuseet sine samlingar
McCormick haustemaskin
Sjølvavleggande meiemaskin

Målfrid Snørteland


Årsmelding for Jærmuseet

Jæren Museumsåd