Sjå Jæren 1999

Innhald:


Jærske mattradisjonar
— Det daglege brød
— Fehald og mjølkeprodukt
— Kjøt og kjøtmat
— Saft og syltetøy
— Oppsummering

Målfrid Snørteland


Brygging av heimeøl på Jæren

Arne Løge og Jonas Lea


I manns minne

Andreas Aurdal, Borghild Idland og Gabriel Njå


Sauen som mjølkedyr

Jon Bergsaker


Havregrynsmøllene i Rogaland

Målfrid Grimstvedt


Tankar rundt eit panneverk

Audun Øyri


Årsmelding for Jærmuseet 1998