Sjå Jæren 1994

Innhald:


Sandnesmodellen
Kulturmiljø i planleggingen

Gro Persson


Å bruka eit kulturminne
Garborgheimen i Time

Asgjerd Taksdal


Frå «Aagerdyrkingsskole» til «Reform 94»
Landbruksopplæringa i Rogaland gjennom 150 år

Kyrre Hatteland


Om mittingmold og torvskurd

Einar K. Time


Gardbrukar i gammal og ny tid
Om nydyrking, driftsbygningar og sau på talle

Harald Harbo


Det første elektriske ljoset på Bryne
Eller soga om ein avgløymd føregangsmann i Jærindustrien

Einar Lea


Trygve Moi og muldvarpen

Oddvar Sørli


Husfliden i min hjembygd

Ole Kartevold


Vevnader frå Gjesdal
Ragnhild Oftedals registreringar

Målfrid Grimstvedt


Frå Jærmuseet sine samlingar
McCormick 10-20

Målfrid Snørteland


Kulturvern i Klepp
Registrering av faste kulturminner

Ingebjørg Reigstad


Årsmelding for Jærmuseet 1993

Jæren Museumsråd