Sjå Jæren 2010 Jubileumsboka

Museet si årbok for 25-årjubileet i 2010.

Innhald:


Museumsaskeladden på Jæren

Lars Gaute Jøssang


Jærmuseet Vitengarden

Målfrid Snørteland, Helene Ø. Larsen, Hans Dybvad Olesen, Knut G. Austad


Hå – Stein og husdyr

Ingeborg Nærland Skjærpe


Sandnes – porten til Jæren

Sigbjørn Stangeland, Anne Jorunn Frøyen, Ernst Lapin


Haugabakka i Klepp

Hans Dybvad Olesen


Gjesdal – prega av sauen

Målfrid Grimstvedt


Randaberg – på spissen av Jæren

Inger Smidt Olsen, Eirik Gurandsrud


Garborglandet

Inger Undheim


Sola – frodige gardar og fiske, fly og forsvar

Inger Smidt Olsen