Sjå Jæren 1989

Innhald:


Jærbuen himself

Tobias Skretting


Framsteg gjennom folkeopplysning
J.A. Budde sin plan for plan for landbruksutdanning er 150 år.

Stein Sægrov


Reiskapsproduksjon ved landbruksskulen på Austrått

Stein Sægrov


«Åslandsjentene merkte seg ut»
Jenteskulen på Åsland 1883-1902

Asgjerd Taksdal


Byggeskikk i Sandnes

Unni Broe og Solrun Skogstad


Kulturlandskapet på Midt-Jæren – et metodeprosjekt

Per Kristian Austbø


Krossens Havremølle i Sandnes
Dokumentasjon av ei produksjonsbedrift

Målfrid Grimstvedt


Gjesdal Ljåfabrikk er restaurert
Ljåproduksjon – gammal tradisjon i Gjesdalsbygda

Målfrid Snørteland


Emelankton Aadnesen
Ein 100-års veteran i bygdemuseet

Tobias Skretting


Årsmelding for Jærmuseet 1988

Jæren Museumsråd