Sjå Jæren 2018

Innhald:


Århundrets fødselsdag – Jonas Øglænd A/S feirer 100 år

ERNST LAPIN


Rasmus Rasmussen, en kollega og venn

JAN ERIK HOLMEN


100 års byggeri

MÅLFRID GRIMSTVEDT OG BERIT BASS


Lars Oftedals «seier» over Mauritz Kartevold

SVEIN IVAR LANGHELLE


Litt fra den gang kråker var en delikatesse på rikmannsbord

INGEBRET HODNE


To livsverk – Karsten Åsland

EGIL HARALD GRUDE


Forfattaromtalar