Sjå Jæren 1995

Innhald:


Jærmuseet 10 år
Tilbakeblikk og framtidsperspektiv

Målfrid Snørteland


Å læra ved å gjera
Aktivitetsplan for barn og vaksne

Jærmuseet


Frå Jærmuseet sine samlingar:
Massey Harris mod. 25

 


Vegen fram til museumsbygg

Einar Myklebust


Audamotlandsgarden
Planlagd demonstrasjonsbruk for det førmekaniserte jærjordbruket

Målfrid Snørteland


Kviagarden

Tobias Skretting


Hanabergsmarka
Et fossilt landskap rundt et aktivt museum

Hanne Thomsen


Fornminna

Arkeologisk Museum i Stavanger


Då Øksna-Motland låg øyde
Pest og øydetid i Nærbø 1349-1600

Birger Lindanger


Hanabergsmarka under 2. verdskrigen

Tor Ødemotland og Målfrid Snørteland


Årsmelding for Jærmuseet 1994

Jæren Museumsråd