Språk endrar seg av ulike grunnar. Politiske føringar kan vera ein av grunnane. I dette føredraget vil me skapa engasjement for språket vårt og ei erkjenning av at alle er opptekne av språk.

Kort om opplegget

Gjennom foredrag og aktivitetar får elevane ei innføring i bakgrunnen for den norske språksituasjonen. Her får du svar på spørsmål som:

 • Koss snakka folk i Noreg for 10 000 år sidan?
 • Koss kan politiske vedtak påverka språkutvikling?
 • Kvifor har me i dag to skriftspråk?
 • Kva vil skje med språket vårt i framtida?

Klasse/trinn: Vidaregåande skule

Tidsrom: Heile året

Varigheit: 90 minutt

Pris: 325 kr/t + 30 kr per elev

 

Kompetansemål

Norsk, Vg1 og vg2

Muntlig kommunikasjon

 • Bruke norskfaglige kunnskaper og begreper i samtaler om tekst og språk
 • Bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner om skole, samfunn og arbeidsliv

Språk, litteratur og kultur

 • Beskrive grammatiske særtrekk i norsk og sammenligne med andre språk
 • Gi eksempler på flerspråklighet og drøfte fordeler og utfordringer i flerspråklige samfunn

Norsk, Vg3

Muntlig kommunikasjon

 • Lytte til, systematisere og sammenfatte informasjon i muntlige tekster og reflektere over innholdet

Språk, litteratur og kultur

 • Gjøre rede for særtrekk ved et utvalg norske talemålsvarianter og reflektere over forhold som kan påvirke utviklingen av talemål
 • Gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk fra år 1900 til i dag

 

 

Send førespurnad