Bestillingsskjema for skular og barnehagar

Undervisningsopplegg er gratis for grunnskulen.

For vidaregåande skule, barnehage og SFO kostar det kr 325 pr. undervisningstime + kr 25 pr. elev (lærar / vaksne går gratis).

Her kan du finna oversiktar (pdf) over dei pedagogiske opplegga for grunnskule og barnehage og for vidaregåande skule.

Skuleklassar kan òg besøka Garborgsenteret utan formidlar, og gå i utstillinga på eiga hand. Då kostar det kr 25 pr. elev (lærar går gratis) for vidaregåande skule, barnehage og SFO. Grunnskulen går gratis.