Foredrag: Språk og politikk

Språk endrar seg av ulike grunnar. Politiske føringar kan vera ein av grunnane. I dette føredraget vil me skapa engasjement for språket vårt og ei erkjenning av at alle er opptekne av språk.

Kort om opplegget

Gjennom foredrag og aktivitetar får elevane ei innføring i bakgrunnen for den norske språksituasjonen. Her får du svar på spørsmål som:

  • Koss snakka folk i Noreg for 1000 år sidan?
  • Koss kan politiske vedtak påverka språkutvikling?
  • Kvifor har me i dag to skriftspråk?
  • Kva vil skje med språket vårt i framtida?

Klasse/trinn: Vidaregåande skule

Tidsrom: Heile året

Varigheit: 90 minutt

Pris: 325 kr/t + 30 kr per elev

Send førespurnad