Dei tilsette på Garborgsenteret har ein stor kompetanse og kjennskap til ekteparet Arne og Hulda Garborg og vert mykje brukt til å halda foredrag både på Garborgsenteret, men òg utanfor huset. Kvart foredrag varer mellom 30 – 45 minutt og me tilbyr følgjande tema:

Om Arne Garborg

Om Hulda Garborg

Om ekteparet

Kontakt

For meir informasjon eller bestilling, ring 47 77 60 20 eller fyll ut skjema nedanfor.