Politisk treningsløype

Stasjonsopplegg der kjende metaforar blir omgjorte til konkrete aktivitetar med eit konkurranseaspekt. Elevane lærer meir om lokaldemokratiske prosessar ved å legga seg flate, ri kjepphestar osv.

Kort om opplegget

  • Elevane blir delte i lag som rullerer på ulike stasjonar der dei konkurrerer om å utføra metaforar i praksis.
  • Kvar stasjon tar for seg ein kjend politisk metafor, formidlar forklarer metaforen for elevane, før konkurransen set i gang.
  • Opplegget er fysisk og variert, og elevane blir utfordra til å samarbeida om nyskapte aktivitetar.

Klasse/trinn: 8.-10.. trinn

Tidsrom: Heile året

Pris: Gratis

Tid: 30-60 minutt

Elevtal: 10 – 100

Send førespurnad