Garborgheimen og Knudaheio

Omvising i Garborgheimen og Knudaheio etter avtale.

Omvising i Garborgheimen og Knudaheio etter avtale. I Garborgheimen fortel formidlar om Arne Garborg sin oppvekst, om kvardagslivet på den tida og om sjølve huset. I Knudaheio er fokus på forfattarskapen, naturen og den vaksne Garborg.

Omvisning i Garborgheimen: 

Opplev Arne Garborg sin barndomsheim. Koss var det å veksa opp på den tida, og koss var det for vesle Arne i Garborgheimen?

Kort om opplegget

Formidlar viser rundt i Garborgheimen og fortel om:

  • Jærhuset og koss Garborgheimen skil seg ut
  • Arne Garborg sin oppvekst her
  • Livet på det gamle Jæren

Elevane får sjå seg om i huset

Klasse/trinn: 8.-10. klasse

Tidsrom: Mai – september

Pris: Gratis

Varigheit: 1 time

Ein kan òg besøka Garborgheimen på eiga hand, då kjem ein ikkje inn i huset, men utanfrå kan ein arbeida med oppgåver knytt til byggeskikk og livet på 1800-talet.

Sjå pdf her.

Send førespurnad