Mot til å meina

Ferdig pedagogisk opplegg om demokrati og deltaking til fritt bruk av lærarar i ungdomsskule og vidaregåande skule.

Ferdig pedagogisk opplegg om demokrati og deltaking til fritt bruk av lærarar i ungdomsskule og i videregåande skule. Tilpassa gjeldande læreplan, med oppgåver og vurderingsskjema klart til kopiering.

Ungdomsskule:     Sjå pdf her.

Vidaregåande skule:   Sjå pdf her.

Send førespurnad