Kjeldebruk

Kva er ei kjelde og kva kan ho fortelja oss?

I dette opplegget får elevane høyra om korleis Garborgsenteret og Jærmuseet bruker kjeldematerial. Det blir òg ei gjennomgang av ulike digitale ressursar og korleis dei kan brukast i skulen. www.digitaltmuseum.no, www.nb.no, www.nasjonalmuseet.no, www.digitalarkivet.no

Opplegget krev IPad eller Chromebook.

45-60 minutt

Send førespurnad