Intro til Garborg

Kven var Arne og Hulda Garborg? Kva var dei kjende for, og kva har dei gjort for ettertida?

Kort om opplegget

  • Foredrag med omvising i utstillinga på Garborgsenteret.

Kompetansemål

Vidaregåande skule: Språk, litteratur og kultur (norsk)

  • Gjera greie for særtrekk ved eit utval norske talemålsvariantar og reflektera over forhold som kan påverka utviklinga av talemål
  • Gjera greie for norsk språkdebatt og språkpolitikk frå år 1900 til i dag

Klasse/trinn: Vidaregåande skule

Tidsrom: Heile året

Varigheit: 60 minutt

Pris: 325 kr/t + 30 kr per elev

Send førespurnad