Garborgheimen – oppgåveark

Oppgåveark til fri bruk av skular og andre grupper

Oppgåvearket kan fritt lastast ned og brukast til besøk ved Garborgheimen. Ein treng ikkje formidlar og tilgang til huset for å få glede av oppgåvene. Passar best for mellomtrinnet og ungdomsskulen.

Last ned pdf Garborgheimen oppgåveark.

Send førespurnad