Foredrag: Garborg og framveksten av modernismen

Gjennom ulike kunstverk ser me på dei periodane Garborg vaks opp i og som danna eit bakteppe for framveksten av modernismen. Me ser òg spor av tidleg modernisme hjå Arne Garborg og andre samtidige kunstnarar.

Klasse/trinn: Vidaregåande skule

Tidsrom: Heile året

Pris: 325 kr/t + 30 kr per elev

Send førespurnad