Eventyrstund

Høyr eventyr og leik i berget i Garborgsenteret.

Høyr eventyr og leik i berget i Garborgsenteret.

Kort om opplegget

  • Formidlar fortel eit eller fleire gammalt eventyr
  • Barna får utforska utstillinga: kle seg ut og finna gullskattar i eventyrberget, dramatisera og teikna
  • Fri leik inspirert av eventyret

Kva kan me læra: (Barnehage)

  • Blir kjent med nokon historiske endringar i lokalmiljø og samfunn
  • Utviklar forståelse for ulike tradisjonar og levesett
  • Erfarer at grunnleggande spørsmål er vesentlege, ved at det blir gitt høve og ro til undring og tenking, samtalar og forteljingar
  • Tileignar seg samfunnets grunnleggande normer og verdiar

Tidsrom: Heile året

Varigheit: 1-2 timar (inkl. tid til fri leik)

Pris: 300 kr/t + 30 kr per barn

Send førespurnad