Dialektar, knot og Garborg

Eit møte med dialektsituasjonen i Noreg i dag, ulike dialektar, bakgrunnen for dialektskilnadane og litt om Garborg sitt syn på knot og dialektutvikling. Elevane får utforska sin eigen dialekt gjennom aktivitetar.

Kvifor har me så mange dialektar i Noreg? Klarer du å gissa kor dei ulike dialektane høyrer heime? Og kva er knot?

Kort om opplegget

  • Formidlar gir elevane ei innføring i norske dialektar. Kva er bakgrunnen for dialektskilnadane, koss høyrest dei ulike dialektane ut, og kva vil skje med dialektane i framtida?
  • I tillegg blir det litt om Garborg sitt syn på knot og dialektutvikling.
  • Elevane får utforska sin eigen dialekt gjennom ulike aktivitetar.

Klasse/trinn: 8.-10. trinn

Tidsrom: Heile året

Pris: Gratis

Varigheit: 60-90 minutt

Send førespurnad