Besøk i Knudaheio

Omvising i Knudaheio etter avtale.

Omvising i Knudaheio

Opplev skrivestova til Arne Garborg. Koss var det å bu her på 1800-talet, korleis var Jæren då og korleis var det å vera forfattar?

Kort om opplegget

Formidlar viser rundt i Knudaheio og fortel om:

Kva kan me læra:

Klasse/trinn:

Tidsrom: Mai – september

Varigheit:

Send førespurnad