Besøk i Knudaheio

Omvising i Knudaheio etter avtale.

Omvising i Knudaheio

Opplev skrivestova til Arne Garborg. Koss var det å bu her på 1800-talet, korleis var Jæren då og korleis var det å vera forfattar?

Klasse/trinn:

Tidsrom: Mai – september.

Send førespurnad