Besøk i Garborgheimen

Omvising i Garborgheimen etter avtale.

Omvising i Garborgheimen

Opplev Arne Garborg sin barndomsheim. Koss var det å veksa opp på den tida, og koss var det for vesle Arne i Garborgheimen?

Kort om opplegget

Formidlar viser rundt i Garborgheimen og fortel om:

  • Jærhuset og koss Garborgheimen skil seg ut
  • Arne Garborg sin oppvekst her
  • Livet på det gamle Jæren

Barna får sjå seg om i huset

Kva kan me læra:

  • Blir kjent med nokon historiske endringar i lokalmiljø og samfunn
  • Utviklar forståelse for ulike tradisjonar og levesett
  • Erfarer at grunnleggande spørsmål er vesentlege, ved at det blir gitt høve og ro til undring og tenking, samtalar og forteljingar
  • Tileignar seg samfunnets grunnleggande normer og verdiar
  • Får innsikt i grunnleggande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon og deira plass i kulturen
  • Blir kjent med religion, etikk og filosofi som del av kultur og samfunn

Klasse/trinn: Barnehage

Tidsrom: Mai – september

Varigheit: 1 time

Send førespurnad