Foredrag: Arne Garborg og språkets musikk

Korleis greier nokre tekstar å fenga og inspirera? Kva var det med Haugtussa som fekk Edvard Grieg til å seia at «musikken allerede er komponert. Man behøver bare å skrive den ned»? Opplegget er todelt, vel ein eller begge delane, kvar varer i 90 minutt.

  • Presentasjon av forfattar og verk.
  • Skrivekurs der elevane med vekt på rytme og klang.

Klasse/trinn: Vidaregåande skule

Tidsrom: Heile året

Varigheit: 90 – 180 minutt

Pris: 325 kr/t + 30 kr per elev

Send førespurnad