Aktivitetsløype for ungdomsskule

Jakt på svara i Garborgsenteret. Skriv eit dikt, leit i bokhylla og høyr på den snakkande kista.

Jakt på svara i Garborgsenteret. Skriv eit dikt, leit i bokhylla og høyr på den snakkande kista.

Kort om opplegget

  • Elevane blir delte i grupper og får oppgåver dei skal løysa ved hjelp av utstillinga, slik blir dei betre kjende med Arne og Hulda Garborg.
  • Oppgåvene gir eit breitt norskfagleg spenn og er tilpassa kompetansemåla. Elevane i ungdomsskulen får eit innblikk i språkhistoria vår. Medan elevane i vidaregåande skule får eit innblikk i ekteparet Garborg, både som forfattarar og som kulturhistoriske størrelsar.

Klasse/trinn: 8.-10.. trinn

Tidsrom: Heile året

Pris: Gratis

Tid: 30-60 minutt

Send førespurnad