Aktivitetsløype

Jakt på svara i Garborgsenteret. Skriv eit dikt, spel inn ein film og høyr på den snakkande kista.

Jakt på svara i Garborgsenteret. Skriv eit dikt, spel inn ein film og høyr på den snakkande kista.

Kort om opplegget

  • Elevane blir delte i grupper og får oppgåver dei skal løysa ved hjelp av utstillinga, slik blir dei betre kjende med Arne og Hulda Garborg.
  • Oppgåvene gir eit breitt norskfagleg spenn, og elevane får oppdaga lese- og skriveglede gjennom dikt, ordklossar og lyttestolar.

Klasse/trinn: 5.-7. trinn

Tidsrom: Heile året

Pris: Gratis

Tid: 30-90 minutt, kan tilpassast ønske

Send førespurnad