Kitty + Arne

Foredrag

13. november 2018 Kl 19
Storsalen
100,-

Om vennskapsforholdet mellom Arne Garborg og målaren Kitty Kielland.

Ved Inger M. L. Gudmundson, konservator ved Stavanger kunstmuseum.

Bildet under viser Arne Garborg i Paris, måla av Kitty Kielland i 1887. På bildet over ser me kollasjar av Hulda og Arne Garborg, og Kitty Kielland (nedst t.v.), laga av Fernando Martins, utstilt på Garborgsenteret/Time bibliotek.

Gudmundson var kurator for «Fri luft», ei stor og kritikarrost Kitty Kielland-utstilling på Stavanger kunstmuseum. Etter å ha vore på turné, har Kielland sine bilde fått to rom på kunstmuseet.

Kitty Kielland er ein viktig målar i norsk kunsthistorie, og hadde ein lang og god vennskap med Arne Garborg. Saman prega dei utviklinga av norsk kunst og litteratur på slutten av 1800-talet. Gudmundson fortel om deira syn på kunst og på Jæren. I haust skreiv ho forordet til Nasjonalbiblioteket si utgjeving av Garborg og Kielland si brevveksling:

«På reisen til Paris våren 1885 hadde Arne Garborg et opphold i Antwerpen. Der så han tre av Kitty L. Kiellands malerier på en stor utstilling.  Bildene hadde motiv fra Jæren, og trolig var dette første gang han så sitt barndomslandskap gjengitt som kunst.  På denne tiden forbandt Garborg Jæren med en vanskelig oppvekst farget av farens religiøse tungsinn og påfølgende selvmord. Han tenkte neppe på landskapet som vakkert. Den allmenne oppfatningen var også at dette brune, treløse landskapet fremstod som monotont og stygt. Det hadde verken kulturlandskapets ynde eller den norske fjellheimens sublime karakter. Kitty Kielland vokste opp i en av Stavangers fremste borgerskapsfamilier. Det var først i 30-årsalderen, etter hun var blitt Hans Gudes privatelev i Karlsruhe, at hun dro til det utilgjengelige Jæren og utforsket landskapets maleriske kvaliteter. Hun regnes som grunnleggeren av Jærmaleriet, og var dermed en pådriver i å endre synet på dette landskapet. Fra slutten av 1870-årene malte hun vide horisonter i havgapet, endeløse lyngheier og fremfor alt torvmyrer under høye skyhimler. Det var med to jærmalerier hun i 1879 debuterte på Salongen i Paris.»

I breva finn ein mykje spennande – om Kielland, Garborg, kunst, litteratur – og om Jæren.

Lenker:

Brevveksling 1885-1906
Fri luft

Billett kan kjøpast på i museumsbutikken eller på Vipps: #140789