Utstillingar Nasjonalt Garborgsenter

Garborgsenteret har som mål å fremja interessa for Arne og Hulda Garborg og deira tankar og visjonar. Me skal inspirera til samfunnsengasjement, til å lesa og til å skapa.

Klikk på bilda for å gå vidare.

Mot til å meina, styrke til å skapa

Gjensyn med Veslemøy

Det er ekstra publikumsaktivitetar kvar dag om sommaren, og kvar helg elles i året.