Garborgsenteret og Time bibliotek leiger ut Storsalen, eit auditorium med plass til i overkant av 100 personar. Her er det mogleg å arrangera middagar, sjå filmar, halda møte og konferansar.

Rommet er fullt utstyrt, med plass til 100 i kinooppsett, 65 plassert ved bord til eit måltid. Salen har lydanlegg, projektor og lerret og kan brukast til konferansar, festar, øvingar med meir. Prisane er som følger:

Privatpersonar/bedrifter: kr. 700,- per time før kl. 16.00, kr. 1000,- per time etter kl. 16.00 og i helgedagar

Frivillege organisasjonar: kr. 750,- per time både på dag- og kveldstid samt laurdag og sundag.

Leigar inkluderer vertskap, reinhald og bruk av utstyr i rommet. Viss det er behov for fleire vertar, vert det ein ekstra kostnad per time. Om arrangementet varer i åtte timar eller meir, ta kontakt for eigen avtale.

Det er og muleg å leiga heile huset, og bruka både biblioteket, Garborgstova og Garborgsenteret til å ha ulike tilstellingar.

Kontakt

Bestill rommet hjå Time bibliotek, bibliotek@time.kommune.no