Treskomysteriet

Treskomysteriet er ei escaperom-inspirert utstilling der gjestene skal hjelpa til med å finna Arne Garborg sine tresko. Han kan nemleg ikkje skriva utan perfekt temperatur på føtene. Han manglar berre det siste ordet i det siste diktet i den nye boka si, men treskoa er vekke! Han klarer jo ikkje å rima då!

Kona Hulda Garborg trur skoa er stolne og set deg i gang: finn spor etter mistenkte i Knudaheio, besøk lensmannskontoret, damskipskaia og fleire andre stader i jakta. Løys oppgåver og finn kodar. Til slutt finn du kanskje skoa òg.

Utstillinga er tilgjengeleg i Garborgsenteret si ordinære opningstid.