På jakt etter det gode biletet

Ettersom Garborgsenteret si hovudmålgruppe er ungdom og unge vaksne, har Garborgsenteret oppretta ei referansegruppe beståande av tolv elevar ifrå vidaregåande skule. Med jamne mellomrom får dei delta i utviklinga av utstillinga. På septembersamlinga fekk dei ein dag i lag med fotografen Ingeborg Skrudland og medieeksperten Vilhelm Skjærpe. Dette var ikkje berre for å verte betre fotografar, men for å ta bilete til Garborgsenteret si utstilling.

Nokre av elevane reiste med Skrudland ut på landet for å ta bilete av landskap og dyr, medan dei andre vart med Skjærpe til Bryne sentrum for å knipse menneske, plakatar og skilt – og som me kan sjå var det dyr i Sandtangen på Bryne òg.

110902_oej_16

Frå venstre: hund, dame, Torjei, Otto.

110902_oej_10

Torjei er nøgd med motivet.

110902_oej_30

Skjærpe instruerer.

110902_oej_28

Otto og Torjei kosar seg i damebutikken.

Elevane viste seg å vera både ivrige, kreative og dyktige. Nokre av dei hadde eigne speglreflekskamera og var allereie erfarne hobbyfotografar. Skjærpe, som er engasjert av Garborgsenteret for å laga utstillinga, var veldig imponert: «Eg tykte dei hadde mange gode idear og auge for gode motiv.» På spørsmål om bileta kan brukast i utstillinga, nikka han bestemt og svara: «Ja, det er det ingen tvil om.»

Fotograf Ingeborg Skrudland, som tok med seg ei gruppe rundt på Jæren for å ta landskapsbilete, var like så nøgd. Ho nytta ord som «reflekterte ungdomar» og «klåre meiningar» då ho vart beden om å skildra dei elevane ho hadde med seg. «Det var tydeleg at fleire av dei hadde fotoerfaring. Dei var kreative og gode til å utvikla idear.»

Nokrw av bileta dei tok er blitt ein del av Garborgsenteret si faste utstilling.
Skrive av Ørjan Johansen