Bli med inn i Arne Garborg sitt rike. Me tilbyr omvisingar på Garborgsenteret, Knudaheio og Garborgheimen.

Garborgheimen er Arne Garborg sin fødestad. Her står eit Jærhus oppført på 1800-talet.

Knudaheio er Arne si sommarstove ved Undheim på Jæren, og stod ferdig i 1899. Frå då av reiste Arne hit for å skriva nesten kvart år til han døydde i 1924. Innreiing og inventar er autentisk. Dei fleste fotografia som er tatt av Arne i og utanfor huset er og utstilt inne, saman med kopiar av førsteutgåver av dei fleste bøkene han skreiv, møblar og andre eigedelar. Utvendig framstår huset slik det gjorde i 1909, då det vart kledd med ståande panel. Det biografiske verket Knudaheibrev (1904) er skrive her, og har fått namn etter staden. Frå Knudaheio er det ein fantastisk utsikt over Jæren.

Garborgsenteret er eit interaktivt museum og besøksenter i Bryne. Senteret formidlar Arne og Hulda Garborg, to viktige forfattarar og medlemmar av samfunnet. Publikum blir invitert til å setja fram meiningar og løysa oppgåver for slik å bli kjende med Arne og Hulda – ein skal læra ved å gjera.

Det kan bestillast historieformidling/guiding gjennom heile året og ein reknar ca. 1 time per museum. Me kan tilby mat og drikke før, under eller etter omvisingane anten i Garborgstova, på Smiegarden eller på Vidsyn.

Kontakt

For bestilling eller meir informasjon, ring 47 77 60 20 eller fyll ut skjema nedanfor så tek me kontakt snarast.