Ny utstilling: Verdas rikaste land

Utstillinga «Verdas rikaste land» spør korleis det er å veksa opp i ein låginntektsfamilie i dagens Noreg? I utstillinga møter me ungdommar i krevjande livssituasjonar. I ein heilt spesiell installasjon, hjartet i utstillinga, fortel ungdommane om tankane sine, kjensler, utfordringar og draumar.

11,3% av alle barn i Norge veks i dag opp i ein familie med dårleg råd. Det er meir enn ei tredobling sidan 2001, og det ser berre ut til å auka. I utstillinga blir me kjend med ungdommane sine utfordringar og vanskar, men òg draumane deira og kva dei ønskjer for framtida.

Utstillinga er laga av MUST og har stått i Stavanger, men ho har nå fått fleire nye element, mellom anna har elevar frå Bryne vgs dokumentert kvardagen sin og intervjua 137 personar om fattigdom på Jæren.