Hurra for Time bibliotek!

Garborgsenterets sambuar og samarbeidspartnar, Time bibliotek, er kåra til årets bibliotek i Noreg for 2013! I grunngjevinga sa juryen mellom anna dette:

Hele samlokaliseringen mellom formidlingsarenaen Garborgsenteret, videregående skole, bibliotek og næringsliv viser vilje og evne til å tenke nytt og til å gjøre biblioteket til en del av noe større. Man har valgt å satse utradisjonelt for å styrke det tradisjonelle et bibliotek skal være.

Me gratulerer biblioteket og alle dei flinke folka der, er takksame for at Time kommune forstår kor mykje bibliotek, kultur og litteratur kan bety for eit samfunn – og me er stolte av å vera ein del av grunngjevinga.

Hurra!