Bokhylla

Vil du vera med og fylla bokhylla i Nasjonalt Garborgsenter?

LikeFørTriWeb

Garborgsenteret har som mål å fremja interessa for Arne og Hulda Garborg og deira tankar og visjonar. Senteret skal inspirera til samfunnsengasjement, til å lesa og til å skapa. Me held nå for fullt på med planlegginga av den faste utstillinga som skal opna i 2012.

Eit viktig element i utstillinga er ei stor bokhylle. Bokhylla skal delvis vera open slik at besøkande kan ta ut bøker og lesa i dei. Bøker som er spesielt verdfulle eller som er til «dekorasjon», vert dekte med glas.

Utfordringa vår er nå å skaffa dei bøkene som skal vera i bokhylla.

Har du nokre bøker heime? Vil du vera med og bidra?

——————————————————————————–

BØKER ME ØNSKJER

Litteratur av og om Arne og Hulda Garborg.

Utgivingar av og om andre forfattarar/kunstnarar som Arne og Hulda hadde kontakt med eller kjennskap til.

Tidsaktuelle bøker frå 1851 til 1934, som omhandlar tema som Arne og Hulda var opptatt av.

Barnebøker relatert til Arne og Hulda.

Me ønskjer sjølvsagt å få inn så mange bøker som muleg. Likevel er det jo ikkje sikkert at me får brukt alle bøkene. Ønskjer du då di bok i retur? Legg ein lapp i boka med namn og kontaktinfo slik at me kan returnera boka.

Me set umåteleg stor pris på ditt bidrag!!

Har du spørsmål eller andre bøker du meiner kan vera av interesse for Garborgsenteret?

Ta i så fall direkte kontakt med oss på e-post post@garborg.no eller telefon 904 75 656.

——————————————————————————–

SLIK LEVERER DU BØKENE

Du kan levera bøkene på følgjande bibliotek:

Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Klepp, Time, Hå og Gjesdal

Eller senda dei per post til:

Jærmuseet

Nasjonalt Garborgsenter

Postboks 250

4367 Nærbø

Eller senda dei som leveranse til

Nasjonalt Garborgsenter

Hetlandsgata 11

4340 Bryne

——————————————————————————–

BOKEKSEMPEL

Forutan bøker skrive av og om Arne og Hulda Garborg finn du eksempel på kva me ønskjer oss nedanfor. Står det ikkje noko bak forfattarnamnet så er me interessert i alt av og om desse forfattarane så lenge det har relevans for Arne og Hulda:

Aasen, Ivar

Andreas-Salomé, Lou. Bok om Nietzsche

Andreas-Salomé, Lou. Im Kampf um Gott

Anker, Nini Roll. Var venninne av Hulda Garborg. Noveller og romanar av ho er interessante. T.d. Piken og Lill-Anna og andre

Arndt, Johan. Den sande Christendom

Asbjørnsen, Peter Christen

Aukrust, Olav

Bang, Hans. Om fradragsposterne ved skatteligningen

Bang, Herman. Kva som helst av han frå rundt 1890, og hans essays frå tida i Noreg.

Baudelaire, Charles

Bay, Rudolph. Rudolph Bay i Algier og Italien 1816-21

Bay, Rudolph. Sentimental Reise gjennom Europa til Algier

Benedictsson, Victoria / Ahlgren, Ernst

Bibelen

Bjørnson, Bjørnstjerne. Alt, men i alle fall Bondefortellinger, Over Ævne, Første stykke og Maria Stuart

Blix, Elias

Bourget, Paul

Bojer, Johan. Den siste viking

Bojer, Johan. Vår egen stamme

Bradford, Roark og Connelly, Marc. Guds grønne enge. (Skodespel)

Brandes, Edvard

Brandes, Georg

Bredsdorff, Elias (1974) Den store nordiske krig om seksualmoralen. Oslo: Gyldendal

Brorson, Hans Adolf

Bukdahl, Jørgen. Norsk national Kunst

Bull, Francis (1960) Nordisk kunstnerliv i Rom. Oslo: Gyldendal

Bull, Trygve (1955/1968) Mot Dag og Erling Falk. Bidrag til norsk historie i mellomkrigstiden. Oslo: Cappelen

Collett, Camilla

Collin, Christen

Comte, August

Dante

Darwin, Charles

Dostojevski, Fjodor. Alt, på norsk-dansk eller tysk

Dumas, Alexandre

Dybfest, Arne

Egede, Hans. Egedes Dagbog i Udtog

Erichsen, Andreas Emil (1868) Norsk læsebog. B.1.

Fjørtoft, Olaus

Finne, Gabriel

Fosli, Halvor (1994) Kristianiabohemen. Byen, miljøet, menneska. Oslo: Samlaget

Geijerstam, Gustaf af

George, Henry. Alt av han og om georgismen

Goethe, Johann Wolfgang von. Alt, men særleg (1999) Italiensk reise. Oversatt og med forord av Sverre Dahl. Oslo: Pax

Gandhi, Mahatma. Skrifter før 1934

Gran, Gerhard. Rousseau

Gran, Gerhard, o.a. (red). Samtiden, alle årgangar fram til 1934

Grundtvig, Nikolai Frederik Severin

Gylseth, Christopher Hals (2006) En forbannet svartsmusket redaktør! Olav Thommesen og hans tid. Oslo: Tiden

Hagen, Ingeborg Refling (1924) Valvarsel

Hallager, M. M. Hallagers Danske Læsebog for de første Begyndere

Hansen, Mauritz

Hansson, Laura Marholm (1894) Kvindernes Bog. Seks Portrætter. Oversatt fra tysk av Olaf Broch. Kristiania: Aschehoug/ Marholm, Laura (1894) Das Buch der Frauen. Zeitpsykologische Porträits. Leipzig: Albert Langen

Hansson, Ola. Alt, men særleg Parias

Hauge, Hans Nielsen

Hauptmann, Gerhart. Alt, men særleg skodespel – alt til 1934 på tysk. Også Hannemor som Hulda har omsett

Heuch, Johan Christian

Holberg, Ludvig. Jeppe paa Bjerget

Hobsbawm, Eric J. (1990) Nations and nationalism since 1780. Programme, myth, reality. Cambridge: Cambridge Unversity Press

Hoem, Edvard (2009) Villskapens år. Bjørnstjerne Bjørnson 1832-1875. Oslo: Oktober

Hoem, Edvard (2010) Vennskap i storm. Bjørnstjerne Bjørnson 1875-1889. Oslo: Oktober

Holst, Cathrine (2009) Hva er feminisme? Oslo: Universitetsforlaget

Hovdenakk, Sindre (2007) Alt er politikk. Hagbard Berner og hans tid. Oslo: Samlaget

Hummer, Lars. Sandferdig Beskrivelse over den fordum berømte Hammer by (…)

Huysmans, Joris-Karl

Ibsen, Henrik. Alt, men særleg Et Dukkehjem, Gengangere og Brand

Ingemann, Bernhard Severin

Ingersoll, Robert (1883/1886) Tænk selv! Nogle få punkter af det gamle og nye testamente kort belyst. Oversatt og med forord av Bjørnstjerne Bjørnson. 2. utg. Kristiania: Huseby & Co

Ipsen, Alfred

Jaabæk, Søren

Janson, Kristoffer

Janssen, Carl Emil. En Grønlandspræsts Optægnelser 1844-49

Johansen, David Monrad. Tidlege musikkverk (fram til 1834)

Johansen, Kristin (1998) Hvis kvinner ville være kvinner. Sigrid Undset, hennes samtid og kvinnespørsmålet. Oslo: Aschehoug

Jæger, Hans

Kardec, Allan. Verk om spiritismen

Key, Ellen. Hennar bøker om barn, kvinnesak og om heimestell/innreiing

Kielland, Kitty

Kierkegaard, Søren

Krapotkin, Peter. Litteratur både om og av.

Krishnamurti, Jiddu. Bøker om og av.

Krohg, Christian. Alt, men særleg Kampen for tilværelsen. Finst i nyutgåve med illustrasjonar, med forord av Holger Kofoed.

Lhande, Pierre. Fransk-baskisk ordbok

Lhande, Pierre (Heguy). Mirentchu

Loti, Pierre. Ramuntcho

Mauland, Torkell

Mill, John Stuart

Moe, Jørgen

Molière. Alt, og gjerne på fransk.

Monrad, Marcus Jacob

Mortensson-Egnund, Ivar

Møller, Arvid (1973) Anders fra Underdalen. Oslo: Lutherstiftelsen

Nansen, Fridtjof. Fram over Polhavet.

Nexø, Martin Andersen. Damsgårds-folki

Nietzsche, Friedrich

Obstfelder, Sigbjørn

Oehlenschläger, Adam Gottlob

Olvik, Ole

Parelius, Fredrik. Urskogens fredløse

Paul, Adolf. Strindberg-minnen

Raknes, Ola. Bøker før 1934

Rasmussen, Knud. Myter og sagn fra Grønland

Renan, Ernest

Richardson, Bok om reformdrakt.

Ring, Barbra. Ho var ei nær venninne av Hulda, så alle romanar og noveller av ho er interessante.

Ring, Barbra. Mennesket Fernanda Nissen (Biografi)

Rink, H. Tales and traditions of the Eskimo (…)

Rudeng, Erik (19??) William Nygaard.

Sandemose, Aksel. En flyktning krysser sitt spor

Schelderup, Kristian. Filosofi

Seland, Hans

Shakespeare, William. Alt, men i alle fall Ein midsumarnatt-draum

Skou, Martin Johan Mathiassen

Skram, Amalie

Spencer, Herbert

Smith, Stephen (1907) Norsk kvindeforening til dyrenes beskyttelse

Smith, Stephen F. Vivisection, An Independent Medical View

Smith, Stephen (red.). Fruitless Experiment. An Examination and Critical Analysis of the Claims Advanced on behalf of Vivisection

Stanley, Henry Morton. I det mørkeste Afrika I-II

Steinsvik, Rasmus

Stenseth, Bodil (1993) En norsk elite. Nasjonsbyggerne på Lysaker 1890-1940. Oslo: Aschehoug

Strindberg, August

Sørensen, Øystein (1984) 1880-årene. Ti år som rystet Norge. Oslo: Universitetsforlaget

Sørensen, Øystein (????) Kampen om Norges sjel. Norsk idéhistorie bd. 3. Oslo: Aschehoug

Taine, Hippolyte Adolphe

Thue, Henning Junghans (1846) Læsebok i modersmaalet for norske og danske, tilligemed en exempelsamling af den svenske litteratur og med æsthetiske og litteraturhistoriske oplysninger.

Thuren, H. Folkesangen paa Færøerne

Tolstoy, Leo

Turgenjev, Ivan S. Fedre og sønner

Turgenjev, Ivan S. Rudin

Vinje, Aasmund Olavsson

Weininger, Otto (1903) Geschlecht und Charakter, på tysk. (Kjøn og Charakter, dansk utgave i 1905, norsk først i 1977)

Welhaven, Johan Sebastian

Wergeland, Henrik

Wichstrøm, Anne (1997) Kvinneliv. Kunstnerliv. Kvinnelige malere i Noreg før 1900. Oslo: Gyldendal

Wichstrøm, Anne (1988) Oda Krohg. Et kunstnerliv. Oslo: Gyldendal

Winsnes, Hanna

Witt-Brattström, Ebba «Inledning. Lou Salomé – Människan som kvinna» i Andreas-Salomé (1995) Erotik och narcissism. Lou Andreas-Salomé i utval. Stockholm: Natur och Kultur

Witt-Brattström, Ebba (2007) Dekadensens kön. Ola Hansson och Laura Marholm. Stockholm: Norstedts

Zola, Emile

Ørjaseter, Tore. Alt fram til 1934

Østerud, Øyvind (1994) Hva er nasjonalisme? Oslo: Universitetsforlaget

??. Sigmund Brestesons saga

Dei nytestamentlege evangelia i landsmålsutgåve

Samtidige bøker om mirakelet i Lourdes

Tidsaktuelle bøker (frå 1851 til 1934) som omhandlar tema Arne og Hulda var opptekne av kan vera bøker om:

Språk, politikk, kultur, dans, klesdrakter, husstell, kvinner sine rettar, likestilling, sosiale forhold, livssyn og tru/religion.

NB! Lista er ikkje uttømmande. Kom gjerne med forslag om det er noko me ikkje har teke med her!