Debatt: Valet, veksten og vipa

24. august 2023 19.30

Ein naturleg valdebatt med partia i Time.

Kva meiner eigentleg politikarane når dei seier “vekst”? Og har dei tenkt på om vekst har grenser? Kva, om noko, meiner dei at me må forsaka i møte med klima-og naturkrise? Og for å redde vipa?
Debattleiar er Tom Hetland.

Debatten begynner kl. 19.30 og varer ca. halvannan time.

Arr. Garborgsenteret/Time bibliotek/Jorddøgn.