Sommarkveldar på Knudaheio: Splittkonsert Bjarte Lending/Jorunn Undheim

19. juni 2020 18:00
Knudaheio
250,-

Dei ydøydelege melodiane framført i jærsk landskap. Fredag 19. juni får du høyre Bjarte Lening og Jorunn Undheim saman med pianist Bjørge Vebaan i hagen på Knudaheio.

Som følgje av smittevernreglane, har vi 40 publikumsplassar. Vi bed dei som vil sitje under konserten om å ta med eigen stol. Vi gjer òg merksam på at det ikkje finst noko toalett å nytte på Knudaheio, og at konserten kjem til å verte spelt under open himmel. Konserten kjem til å vare om lag ein time.

Konsertane vert arrangert i lag med Nasjonalt Garborgsenter.

Billettkan du kjøpa her