På jakt etter liv – mennesket i arkivet. Kulturarvåret 2018

Laurdagstimen

1. desember 2018 13:00
Storsalen
100,-

Ved Ine Fintland, førstearkivar ved Arkivverket.

Ulike kjelder fortel om ulike sider av eit menneskeliv. Ein reknar med at eit gjennomsnittsmenneske vil setja spor etter seg i minst 50 arkiv. Etter familien på elleve som heldt hus på Garborg frå 1848-1870, kan ein finna mange livsspor i arkiva. Føredraget vil gå inn på kva forteljingar ulike arkivkjelder kan medverka til å skapa.

Her kan du sjå noko av det Fintland har laga: Jærhuset som litteratur og kultur.

Foto: Inger Ree Fintland.