AVLYST: Om døden

28. januar 2021 19.00
Garborgsenteret/Time bibliotek
100,-

På grunn av koronasituasjonen ser me oss dessverre nøydde til å avlysa årets Garborgdagar 25.-31. januar.

Berre konserten med Hilde Selvikvåg 30. januar og Trette menn-marsjen 31. januar går som planlagt. Me håpar å setta opp einskilde arrangement på eit seinare tidspunkt.

Me beklagar dette, men bed om forståing for den vanskelege situasjonen me alle er i om dagen.

Me kjem tilbake med meir informasjon om eventuell refusjon av billettar.


Om døden

Samtale mellom presten og humanetikaren 

Just Salvesen.

«Vi er kontinuerlig omgitt av den døde verdens gjenstander og fenomener. Likevel er det få ting som vekker større ubehag hos oss enn å se et menneske fanget i den, i alle fall om man skal dømme etter de anstrengelsene vi gjør for å holde de døde kroppene ute av syne», skriv Karl Ove Knausgård. 

Pustar me, så døyr me. For dette er sanninga: Ein dag skal me alle døy. Kvifor er det då så vanskeleg å snakka om døden? 

Prest Just Salvesen og humanetikar Finn E. Våga samtalar denne kvelden om døden, med ulikt livssyn som bakgrunnsteppe. Begge er vane med å møta menneske i glede og sorg, i vigsel og gravferd. Salvesen som sokneprest, Våga som human-etisk seremonileiar. Kva er felles, og kva er ulikt for dei?

Salvesen har nyleg flytta prestegjerninga si frå Tananger til Klepp kyrkje. Våga er, i tillegg til å vera journalist og fotograf, vigslar og gravferdshaldar i Human-Etisk forbund.

Finn E. Våga.

Tid: Torsdag 28. januar, kl. 19.00
Stad: Garborgsenteret, StorsalenPris: 100
Arrangør: Garborgdagar

Kjøp billett

Foto «Døden»: Anders Beer Wilse.
Foto Just Dalvesen (midten): Atle Havnerås.
Foto Finn E. Våga (nedst): Stavanger Aftenblad.