16. november 13:00
Garborgstova gratis

Om hulderholer, trollkyrkjer, bergkongar, sauegjenferd og andre skumle skrømt.

Ved formidlarane Ove Martin Mellemstrand (Time bibliotek) og Ørjan Zazzera Johansen (Garborgsenteret).

Torsdag 16. november kl. 13.00 | Kafé Garborgstova | Gratis

Foto, øvst: Asle Haukland/Garborgsenteret. Foto, nedst: Inger Undheim, Garborgsenteret.