Jærmalerne 19. mars

Bokpresentasjon ved Hild Sørby

19. mars 2018 19:00

Forfattar og kunsthistorikar Hild Søby kjem for å fortelja om jærmalarane i samband med at ho gir ut boka «Jærmalerne; jærmaleriet fra landskap til visjon».

Tekst frå Jæren forlag: «Det jærske landskapet og lyset har i lange tider inspirert kunstnere, ikke minst billedkunstere. På 1870-tallet var Kitty Kielland den første, og med etableringen av Jærbanen i 1878 kom de fortløpende. Nicolai Ulfsten, Eilif Peterssen, Frits Thaulow, Harriet Backer, Otto Sinding og flere med dem. De ble forbilder for lokale kunstnere, de såkalte hjemstavnsmalerne, som Sigurd Moe, Bernhard Hinna, August Jacobsen og Emil Abrahamsen. For disse ble Jæren stort sett et hovedmotiv livet ut.

Siden da har mange kunstnere, tilreisende og lokale, skildret Jæren på ulike måter, og i denne boken vil en få historien og historiene om de som betegnes som Jærmalerne.

Hild Sørby, kunsthistoriker og professor emerita ved Universitetet i Stavanger, skrev allerede i 1983 boken «Jærmaleriet fra landskap til visjon». Denne boken bygger på samme bok, men er oppdatert i både tekst og bilder.

Historien om Jærmalerne er en viktig del av norsk kunsthistorie og ikke minst Jærens historie.»

Gratis inngang. Velkommen!