Inger Bråtveit les frå romanen Vassarv

18. november 2023 13.00
Garborgsenteret
Inngangsbillett til utstillinga

Den prisvinnande forfattaren frå Suldal les frå sin ferske
roman i utstillinga på Garborgsenteret.

Foto over: Signe Fuglesteg Luksengard.

Forlag: Oktober.

«Inger Bråtveit i toppform. Ein kan ikkje vekse opp på ein gard på Vestlandet utan at det formar ein. Det viser Bråtveit på meisterleg vis i «Vassarv» … Nydelege og stillferdige skildringar gjer denne romanen stemningsfull … Ikkje minst viser Bråtveit på ein treffsikker måte at kor ein kjem frå og kvar ein veks opp, pregar oss langt inn i vaksenlivet … Eg trur likevel aldri eg har lese ei bok tidlegare som på ei og same tid har klart å røre ved nokre av dei mest betente politiske temaa dei siste åra, men som likevel verkar så lite politisk. For det er jo berre ei historie om folk og natur, om sentrum og periferi, om liv og død»
MAI LENE FLØYSVIK HÆÅK, STAVANGER AFTENBLAD