Foredrag: Planutviklinga på Jæren

5. februar 2019 19:00
Storsalen
100,-

Arkitekturhistorikar Even Smith Wergeland tar føre seg planhistoria frå etterkrigstida og framover, med særleg vekt på overordna planar for busetting, transport og næring.

Wergeland er førsteamanuensis på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Han er oppvaksen på Bryne.

Arr.: Garborgsenteret/Time bibliotek.