UTSELD/Den bortkomne faderen

Skodespelar Torbjørn Eriksen les

20. januar 2019 18:00
Storsalen, Garborgsenteret
200,-

Heddapris-vinnar Torbjørn Eriksen frå Rogaland teater les Arne Garborg sitt meisterverk Den bortkomne faderen.

Teksten er språkmodernisert av Sigbjørn Reime.

Varigheit ca. to timar.

Den bortkomne faderen er eit arrangement i Garborgdagar 2019.

 

Sagt om Den bortkomne Faderen:

«Etter sitt innhald er ‘Den burtkomne Faderen’ eit europeisk verk. Etter sin kunst burde det reknast med til verdslitteraturen.» Rolv Thesen

«Eg har aldri slutta å undra meg over det estetisk og poetisk glitrande ved Den burtkomne Faderen: Det er eit musikalsk verk som påverkar meg på tilsvarande vis med sin gjennomførte komposisjon av rytmisk og klangleg symmetri. [Det viser seg likevel vanskeleg å skildra effekten av det estetiske når det gjeld det litterære ved Den burtkomne Faderen, men stikkord må vera nettopp dette urovekkjande, underleggjerande, forunderlege og vakre ved verket.]» Inger Undheim

«Den burtkomne Faderen er et skjælvende Menneskehjertes Bekjendelser,  – den er en Troesbekjendelse, saa dybt følt og saa gribende fremstillet, som den neppe er forekommet hidtil i vor Literatur.» Bolette C. Pavels Larsen, kritikk i Bergens tidende frå 1899

«[Den burtkomne Faderen] er for mig som en Kvintesents av alle Biblers Bibler. Den vil komme til at staa i Eftertiden, som de hellige Bøger, der er os opbevaret gjen. snart Aartusender» Amalie Skram – i brev til Arne Garborg 23.11.1899 (Bø 1978: 144)

«Den er skreven i en Tilstand af Sygdom og Sjæleangst som jeg aldrig har kjendt Magen til; og mit eneste Behov og al min Trang var at finde Tanker og Ord som kunde lette og lindre og ikke skræmme» Arne Garborg – i brev til Amalie Skram (Verk 1: 163)

«Det er sandt, som Du gjetter: at denne Bog var mig en Seier og en Befrielse efter lange og vonde Fortvilelser og Mørkheder. Og jeg tror, den vil være mig en Hjælp fremdeles, ogsaa om Tiderne blir verre igjen.» Arne Garborg – i brev til Kitty Kielland 21.1.1900 (Bø 1978: 145)

Foto: Stine Rommetveit.